สถิติการศึกษาเอกชน

สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2562
สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2561
สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560
สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2559
สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2558
สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2556
สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555
สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2554
สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2553
สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2552
สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2551
สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2550
สถิติการศึกษาเอกชน ประจำปี 2549