การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ

29 พ.ค. 67 เวลา 15:19 น.1808 ครั้งพิมพ์
วิภาพร บึงลี
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร)

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567  

ผ่านระบบออนไลน์  (Zoom Cloud Meeting) และ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

หนังสือถึง ศธจ.

หนังสือถึง สช.จ.

หนังสือถึงโรงเรียน

กำหนดการ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)