ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ Thailand Thinking Schools Conference 2024

10 เม.ย. 67 เวลา 06:32 น.1321 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์แก่โรงเรียนเอกชนในระบบ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Thailand Thinking Schools Conference 2024 รายละเอียดดังแนบ

หนังสือถึงโรงเรียน ดาวน์โหลด

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)