ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4 เม.ย. 67 เวลา 13:28 น.1515 ครั้งพิมพ์
ชุติมา รักษาทางดี
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)