ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนตำแหน่งนิติกร

2 เม.ย. 67 เวลา 08:43 น.682 ครั้งพิมพ์
รุ่งทิพย์ เรืองนภารัตน์
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

                               

      ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (สัมภาษณ์)

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนตำแหน่งนิติกรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายละเอียด วัน เวลา ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง

 

 

https://drivhttps://drive.google.com/file/d/1PxJoFcXK5rRX3XZ4KuGPle4I0ec9cglw/view?usp=sharinge.google.com/file/d/1PxJoFcXK5rRX3XZ4KuGPle4I0ec9cglw/view?usp=sharing

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)