“สช. เปิด 3 ระบบใหม่” พร้อมให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว

29 มี.ค. 67 เวลา 14:23 น.2152 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้พัฒนางานบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชนเสร็จสมบูรณ์แล้ว และพร้อมเปิดให้ใช้งาน 3 ระบบ ดังนี้

1.       ระบบ SCHOOL สืบค้นข้อมูลโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ เพียงคลิ๊กหัวข้อ “กดดูรู้ที่เรียน” ในเว็บไซต์ สช. www.opec.go.th หรือคลิ๊ก https://school.opec.go.th/

2.       ระบบ INFO ประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดย สช. เปิดพื้นที่หน้าเว็บไซต์ ให้โรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ได้ลงข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนของตนเองได้ ผ่านระบบ SSO หรือ Single Sign – On หรือคลิ๊ก https://sso.opec.go.th/

3.       ระบบ JOB รับสมัครงานสำหรับโรงเรียนเอกชน เพื่อให้โรงเรียนสามารถลงประกาศรับสมัครงาน หาครู หาบุคลากรในโรงเรียนได้ และครูก็สามารถฝากประวัติตนเองไว้ เพื่อให้โรงเรียนเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติได้เช่นเดียวกัน ผ่านเว็บไซต์ https://job.opec.go.th/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มงานทะเบียน สช. โทร. 0 2282 1503, 0 2281 6380 และ 0 2282 1000

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานทะเบียน (กท.)