ประชาสัมพันธ์การอบรม "เทคนิคการเลือกตำราเรียนภาษาจีนโดนใจผู้เรียน ถูกใจผู้สอน"

21 มี.ค. 67 เวลา 15:38 น.825 ครั้งพิมพ์
นางสาวรัตนา นามดิษฐ์
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

ด้วยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ร่วมกับ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

ได้จัดการอบรม "เทคนิคการเลือกตำราเรียนภาษาจีนโดนใจผู้เรียน ถูกใจผู้สอน" ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม VOOV Meeting เพื่อส่งเสริม สร้างความเข้าใจ และแนวทาง

ในการเลือกใช้ตำราเรียนภาษาจีนที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ

ต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้โดย คลิกที่นี่


สอบถามเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน คุณธนกฤต  สุวรรณสิงห์ โทรศัพท์ : 06 5121 9901

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)