สรุป / สถานะเรื่องร้องเรียน จำแนกตามระยะเวลา (ณ วันที่ 29/2/2567)

19 มี.ค. 67 เวลา 14:55 น.726 ครั้งพิมพ์
นางสาวอิศราภรณ์ จันทร์สิงห์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)