ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดวงดนตรี เนื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567

14 มี.ค. 67 เวลา 13:15 น.930 ครั้งพิมพ์
อภิสิทธิ์ แสงสุวรรณ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)