โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้”

13 มี.ค. 67 เวลา 13:13 น.942 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียด ดาวน์โหลด

สมัคร คลิก

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)