ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “Thailand’s Education Technology Expo 2024 (EdTeX 2024)” งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

11 มี.ค. 67 เวลา 10:51 น.1045 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีกำหนดการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษาประจำปี 2567 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้การนำเสนอแนวคิด “การสร้างความเป็นไปได้ทางการศึกษาที่ไร้ขอบเขต” โดยภายในงานได้แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนงานแสดงสินค้า (Exhibition) ซึ่งมี 4 โซน ได้แก่ โซน Smart Classroom โซน Smart System โซน Smart Learning & Technology และโซน Smart Office และส่วนงานประชุมสัมมนา (Conference) ซึ่งเป็นอีกเวทีที่ช่วยสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

 

จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากรในหน่วยงานภายใต้กำกับของ สช. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน “Thailand’s Education Technology Expo 2024 (EdTeX 2024)” งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษาระหว่างวันที่ 6- 8 พฤศจิกายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน : คุณพรจิรา มุ้งเงิน โทรศัพท์ 02 229 3526 หรืออีเมล์ Pornjira.mun@nccexhibition.com

 

รายละเอียดงานเพิ่มเติม : https://bds.sme.go.th/Service/Detail/1029

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :