ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเห็นออนไลน์เรื่อง "การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย"

28 ก.พ. 67 เวลา 11:20 น.1644 ครั้งพิมพ์
อภิสิทธิ์ แสงสุวรรณ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนในสังกัด ตอบแบบสำรวจออนไลน์เรื่อง "การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย"

แบบสำรวจ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfovhOeZhm1cVjSIXKecOoQGIG6QV-8HBJZgUO0l9lIyRsYnA/viewform

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)