การแข่งขัน 2024 TEKNOFEST Aerospace and Technology

19 ก.พ. 67 เวลา 14:50 น.1397 ครั้งพิมพ์
ชาคริยา ทองดอนแอ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเข้าร่วมการแข่งขัน 2024 TEKNOFEST Aerospace and Technology ซึ่งมีการแข่งขันด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 47 หัวข้อ เช่น การสร้างจรวด เทคโนโลยีชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ งานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น ผู้สนใจศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ www.t3kys.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสาธารณรัฐตุรกีจะแจ้งกำหนดการวันจัดงานดังกล่าวให้ทราบต่อไป

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :