ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2567)

19 ก.พ. 67 เวลา 13:27 น.1478 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สช ขอเชิญโรงเรียนเอกชนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2567)

รายละเอียดการสมัครและใบสมัคร ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)