เกียรติบัตรการประชุมสร้างความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

19 ก.พ. 67 เวลา 09:51 น.2335 ครั้งพิมพ์
วิภาพร บึงลี
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร)

เกียรติบัตรการประชุมสร้างความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

สามารถกดดาวน์โหลดได้ดังลิ้งค์ด้านล่าง

เกียรติบัตร ศธจ./สช.จ.

เกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบ

เอกสารประกอบการประชุม

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)