ประกาศรายชื่อโรงเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้น

7 ก.พ. 67 เวลา 16:30 น.1060 ครั้งพิมพ์
อภิสิทธิ์ แสงสุวรรณ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)