ขอเชิญโรงเรียนนอกระบบเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ

2 ก.พ. 67 เวลา 15:58 น.889 ครั้งพิมพ์
วิภาพร บึงลี
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร)

ขอเชิญโรงเรียนนอกระบบเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ zoom clound meeting และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ

แบบตอบรับ

**กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567**

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)