ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024

19 ม.ค. 67 เวลา 14:07 น.961 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี  (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 ในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงสมัครด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)