ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

16 ม.ค. 67 เวลา 14:01 น.864 ครั้งพิมพ์
วรรณพร ครองแก้ว
ผู้ดูแลระบบ

ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ด้านล่าง 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)