ส่งกฎบัตรและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และการเผยแพร่กฎบัตรฯ

16 ม.ค. 67 เวลา 13:59 น.694 ครั้งพิมพ์
วรรณพร ครองแก้ว
ผู้ดูแลระบบ

ส่งกฎบัตรและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และการเผยแพร่กฎบัตรฯ 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ด้านล่าง 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)