รายงานการปฏิบัติงาน ปี 2566

16 ม.ค. 67 เวลา 13:48 น.781 ครั้งพิมพ์
วรรณพร ครองแก้ว
ผู้ดูแลระบบ

รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)