รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 พ.ย. 66 เวลา 09:53 น.3550 ครั้งพิมพ์
วิภาพร บึงลี
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร)

รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 

สามารถดาวน์โหลด e-book ได้ตามลิ้งค์ หรือ QR-Code ด้านล่างนี้

  1. รายงานผลการติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)