สช.จ.สตูล ลงพื้นที่นิเทศ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

29 พ.ค. 67 เวลา 14:50 น.67 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (๐๙.๐๐ น.) นางอุรัสญานพร เจริญรูป รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล และตัวแทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมลงพื้นที่นิเทศ ออกตรวจเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อพบปะพูดคุย เยี่ยมชมบริบทของโรงเรียน พร้อมนี้ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ และโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา