สช.จ.สตูล ร่วมประชุม คณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

29 พ.ค. 67 เวลา 14:31 น.79 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (๐๙.๐๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ของกองทุน "บรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒" ประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดสตูล ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีนายธนกฤต รัตนพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล