สช.จ.สตูล บันทึกเสียงและวิดีโอถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

28 พ.ค. 67 เวลา 16:08 น.112 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (๑๒.๐๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล บันทึกเสียง กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ด้วยการเผยแพร่การกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล โดยออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ในระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ ๙๕.๕๐ เมกกะเฮิร์ตซ์ ณ ห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล