สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 เม.ย. 67 เวลา 11:55 น.12 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ส่วนขยาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา