สช.จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาส ทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในจังหวัดยะลา ประจำปี 2567

19 เม.ย. 67 เวลา 13:51 น.195 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาส ทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในจังหวัดยะลา ประจำปี 2567 ณ หอประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา