สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา

19 เม.ย. 67 เวลา 12:45 น.180 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ื 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสายใจ สันติวัฒนาพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม