สช.จ.สตูล ร่วมประชุม คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๗

18 เม.ย. 67 เวลา 17:46 น.84 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ (๐๙.๓๐ น.) นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร” ระดับจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล