สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ การดำเนินกิจการของโรงเรียน

18 เม.ย. 67 เวลา 17:45 น.93 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) นายนิคเรศ ชุมประชุม พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินกิจการของโรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ทั้งนี้ทางสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้รับการอำนวยความสะดวกจากทางโรงเรียนฯเป็นอย่างดี