สช.จ.สตูล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

18 เม.ย. 67 เวลา 17:43 น.100 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วย นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล และตัวแทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๓ ราย เพื่อติดตาม ความเป็นอยู่ของนักเรียน และนำข้อมูลลงในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ทางสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี