หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

18 เม.ย. 67 เวลา 15:58 น.114 ครั้ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
สช.จ.นราธิวาส

วันที่  18  เมษายน  2567  เวลา 09.30 น.  นายภิญญา  รัตนวรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวสมปรารถนา  เสนาบวร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายชูสิน  วรเดช  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว