รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

18 เม.ย. 67 เวลา 14:03 น.86 ครั้ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
สช.จ.นราธิวาส

วันที่  18  เมษายน  2567  เวลา 10.00 น.  นายภิญญา  รัตนวรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายเชาวน์เพชร   เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนมุสลิมตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี  ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ