สช.จ.สตูล ร่วมประชุม แนวทางการรักษาความสงบและความปลอดภัย ในสถานศึกษา ในเขตอำเถอเมืองสตูล

21 ก.พ. 67 เวลา 19:58 น.713 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๑๔.๐๐ น.) นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วยนายณัฐพล หลีหมาด พนักงาน จัดกิจกรรมการศึกษา สช.จ.สตูล ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมประชุมแนวทางการรักษาความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษา ในเขตอำเถอเมืองสตูล โดยอำเภอเมืองสตูล ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสตูล ชั้น ๒