สช.จ.ยะลา จัด ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ ผ่านระบบออนไลน์ Goole Meet

21 ก.พ. 67 เวลา 19:42 น.559 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00
น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ ผ่านระบบออนไลน์ Goole Meet จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา