สช.จ.สตูล ประธานพิธีเปิด-ปิด โครงการพัฒนาคุณภาพของศูนย์ (ตาดีกา) จังหวัดสตูล “รุ่นที่ ๒ : ทักษะการสอนภาษาอาหรับ”

21 ก.พ. 67 เวลา 14:51 น.433 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล “กิจกรรมที่ ๒ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอาหรับ” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีนายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน นายอำยาด ลิงาลาห์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติบรรยายพิเศษ ก่อนที่ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล จะดำเนินการเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพฯ ในวันต่อมา (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ณ ห้องประชุมบุปผาแกรนด์ฮอล์ (ชั้น๕) โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีศูนย์ตาดีกาในสังกัด จำนวน ๒๑๓ ศูนย์