สช.จ.สตูล ร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้าย ตำแหน่งรองผอ. สช.จังหวัด และรองผอ.สช.อำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

20 ก.พ. 67 เวลา 14:11 น.205 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ (Application ZOOM Cloud Meeting) โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุมครั้งนี้