สช. จัดการอบรมครูผู้สอนโรงเรียนปลายทางเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุม กระตุ้นนักเรียน บริหารจัดการระหว่างการทำการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

2 เม.ย. 67 เวลา 13:47 น.353 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (2 เมษายน 2567) นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนโรงเรียนปลายทางเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุม กระตุ้นนักเรียน บริหารจัดการระหว่างการทำการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยมีคณะวิทยากร ครูโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทการกุศลของวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทการกุศลของวัด จำนวน 21 โรงเรียน  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ และปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา คือ การขาดแคลนครู ครูผู้สอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก และครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน ด้วยเหตุนี้ทำให้ความรู้พื้นฐานของนักเรียนเอกชนในระบบประเภทการกุศลของวัดที่ในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือการเรียนในสายวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิชาสามัญทั่วไป น้อยกว่านักเรียนในสังกัดอื่น ๆ หรือภูมิภาคอื่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดจัดการอบรมครูผู้สอนโรงเรียนปลายทางเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุม กระตุ้นนักเรียน บริหารจัดการระหว่างการทำการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน จำนวนทั้งสิ้น 4 วัน ในระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทการกุศลของวัด โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้และเทคนิคในการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการจัดการเรียนการสอน และสามารถบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขอขอบคุณภาพจาก : คณะทำงานกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที