สช. ร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน “รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ”

1 เม.ย. 67 เวลา 18:15 น.338 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

ช่วงเย็นวันนี้ (1 เมษายน 2567) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมดนตรีในสวน “รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ” โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองเลขาธิการ กช. นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

 

รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานที่อันทรงคุณค่าและมีประวัติมาอย่างยาวนาน จึงได้ทำการซ่อมแซมศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีสภาพทรุดโทรมและผุพังตามกาลเวลา ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ งดงาม มีความปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้บุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการและประชาชนทั่วไป ใช้สำหรับพักผ่อนและพักคอยในระหว่างติดต่อราชการ และเพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดโครงการดนตรีในสวน "รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ" ซึ่งใช้พื้นที่ศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นลานกิจกรรมการแสดง โดยมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน จัดนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสังกัด มาร่วมแสดงความสามารถทางด้านดนตรี และการแสดงในวันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมแสดงรำไทยและดนตรีไทย โดยครั้งต่อไป จะจัดกิจกรรมการแสดงทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที