เผยแพร่หนังสือ "รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2565"

20 มิ.ย. 67 เวลา 15:59 น.2101 ครั้งพิมพ์
นางสาวนันท์นภัส คัยนันทน์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

                สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเผยแพร่หนังสือ "รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2565" สามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ e-book ได้ที่ https://online.anyflip.com/euvav/yilv/mobile/index.html#google_vignette หรือรูปแบบ .pdf ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2565 (.pdf) ดาวน์โหลด

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ